Tukan8k
A A A

Program Tukan8k

Program Tukan pracuje w środowisku Windows. Zapewnia sterowanie pracą analizatora i pełną kontrolę akwizycji oraz analizę danych pomiarowych dla widm gamma (z detektorów NaI i BGO). Program Tukan8k może sterować jednocześnie kilkoma analizatorami i dla każdego z nich niezależnie ustawiać tryby i parametry pracy, kontrolować przebieg pomiaru, obserwować mierzone widmo.

Program ma budowę modułową – składa się z pięciu modułów, z których każdy realizuje określone funkcje:Tor pomiarowy – podłączanie analizatorów, definiowanie parametrów torów pomiarowych, parametrów pracy, sterowanie pomiarami, bieżąca kontrola przebiegu pomiaru.Analizator – kontrola parametrów pomiaru, wyświetlanie widma „żywego”, analiza „on line” i inne.

Kalibracja – przeprowadzanie kalibracji energetycznej, kształtu piku i wydajnościowej, przenoszenie kalibracji z widma do widma, kontrola kalibracji.

Analiza – analiza jakościowa i ilościowa widma, dopasowanie pików funkcją Gaussa, rozdzielanie pików podwójnych, wyznaczanie aktywności i stężeń.Raport – sporządzanie i konfiguracja raportów z pomiarów, wydruki raportów, zapis do plików w formacie html lub tekstowym.
Program pracuje w języku polskim lub angielskim i wyposażony jest w rozbudowany, szczegółowy system pomocy. Dokładny opis funkcji programu zawarty jest w instrukcji obsługi, którą można pobrać ze strony "Do pobrania”.