Tukan8k
A A A

Wzmacniacz spektrometryczny


Parametry:

  • Wzmocnienie 2,5-1500 V/V (regulacja zgrubna i dokładna),
  • Stała czasowa kształtowania 0,5, 1, 2, 4 ľs,
  • Nieliniowość całkowa ±0,05%,
  • Udział szumu <8 ľV RMS w odniesieniu do wejścia,
  • Akceptacja impulsów dodatnich i ujemnych,
  • Kompensacja biegun-zero,
  • Bramkowany układ odtwarzania składowej stałej,
  • Wyjścia unipolarne i bipolarne, amplituda liniowa do 10 V.