Tukan8k
A A A
 • Moduły programu Tukan 8k
  Moduły programu Tukan 8k
 • Urządzenie Tukan 8k
  Urządzenie Tukan 8k

Tukan 8k USB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielokanałowy Analizator Amplitudy Impulsów i Wielokanałowy Przelicznik może pracować w trzech trybach MCA, MCS oraz SCA

 

Parametry


 • Przetwarzanie kompensacyjne (16 bitów) z uśrednianiem szerokości kanałów
 • Rozdzielczość 8k; 8192 kanałów (ustawiana programowo na 8192, 4096, 2048 i 1024)
 • Czas martwy < 5 µs (łącznie z przekazem do pamięci)
 • Nieliniowość całkowa <= ±0.05% do 99% zakresu dynamicznego
 • Nieliniowość różniczkowa < ±0,7% do 99% zakresu dynamicznego
 • Niestabilność wzmocnienia <= ±1% ppm/°C./
 • Pamięć histogramowa 8k kanałów: 224-1 zliczeń na kanał (ok.17 milionów zliczeń)

 

Nastawy

 

 • Czas rzeczywisty lub czas żywy ustawiany z dokładnością wielokrotności 1 s; wybór automatycznego stopu przy przekroczeniu zadanego czasu (rzeczywistego lub żywego); maksymalny czas trwania nieprzerwanej akwizycji 16777215 (224-1)s. Pomiar czasu z dokładnością do 250 ns.
 • Automatyczny stop pomiaru przy przekroczeniu liczby zliczeń zadanych (do 232) w oknie.
 • Przepełnienie bezwarunkowe zatrzymanie akwizycji, gdy ilość zliczeń w dowolnym kanale przekroczy 224-1.
 • Sterowanie urządzenia jest całkowicie kontrolowane przez komputer główny za pośrednictwem złącza USB. Po odłączeniu od komputera urządzenie kontynuuje akwizycję danch i przechowuje zebrane dane w swojej pamięci wewnętrznej. Dane te mogą być odczytane po ponownym podłączeniu komputera. Podczas pracy autonomicznej analizator powinien być zasilany przez źródło zewnętrzne.

 

Informacja dostępna w czasie rzeczywistym

 

 • całkowity czas rzeczywisty
 • całkowity czas żywy
 • zliczenia w rejonie zainteresowania (niezależnie od nałożonych kryteriów stopu)
 • czas żywy na sekundę (z rozdzielczością 3.906 ms)
 • liczba zliczeń na sekundę

 

Wejścia

 

 • Wejście analogowe dodatnie unipolarne lub bipolarne impulsy typu semigaussowskiego z czasem narastania > 100 ns. Sprzężenie stałoprądowe. Zakres dynamiczny: +10mV ÷ +10 V. Złącze BNC.
 • TTL LEMO I/O Cztery konfigurowalne przez użytkownika impulsy we/wy, stosowane dla sterowania trybem MCS i zewnętrznego bramkowania (koincydencja / antykoincydencja).

 

Tryb pracy MSC


 • Max. częstotliwość zliczania: - 12,5 MHz
 • Dwell Time - do 224 kroków po 2.0 µs)
 • Przemiatanie - do 8192 kanałów
 • Tryb akwizycji - sumowanie lub zastępowanie
 • Wyzwalanie automatyczne lub zewnętrzne
 • Możliwość wykorzystania toru analogowego MCA do zliczeń czasowych

 

 

Tryb pracy SCA

 

 

Tryb pracy SCA jest sterowany analizatorem jednokanałowym. Ważne zdarzenie zostaje zatwierdzone i rozpoczyna się jego przetwarzanie gdy impuls analogowy:

 • Jest powyżej ustawionego Progu Dolnego,
 • Jest poniżej ustawionego Progu Górnego,
 • Spełnia wybrane warunki bramkowania i gdy zostaje wykryty pik.

W przeciwnym razie zdarzenie jest odrzucone.

 

 

Parametry Techniczne

 

Urządzenie umieszczone w ekranowanej wydzielonej obudowie (60 x 110 x 30 mm) i zasilane albo bezposrednio z portu USB, albo ze źródła zewnętrznego (źródło zasilania prądu stałego). Pobór mocy: 140mA.