Tukan8k
A A A
  • Tukan 8k z kompuerem sterującym
    Tukan 8k z kompuerem sterującym

Tukan8k

Wielokanałowy analizator Tukan 8k jest sterowanym komputerowo urządzeniem przeznaczonym do pomiarów jakościowych i ilościowych widma promieniowania jonizującego z różnych typów detektorów. Może pracować w trybie analizy amplitudowej (tryb MCA) lub w trybie pomiarów czasowych (MCS).


Najczęstsze zastosowania :

- wykrywanie i ilościowe oznaczanie skażeń radiacyjnych
- pomiary spektrometryczne w eksperymentach naukowych
- wstępna pracownia jądrowa w laboratoriach studenckich
- monitorowanie zmian promieniowania jonizującego w czasie (w trybie MCS)


Tukan 8k składa sie z dwóch współpracujących z sobą elementów: analizatora oraz sterującego nim programu.

Analizator jest obecnie produkowany w wersji USB.

 

Instalacja analizatora i programu jest standardowa dla tego typu urządzeń pracujących pod systemem Windows. Zamówiony u nas analizator możecie Państwo otrzymać w przesyłce kurierskiej lub pocztowej i zainstalować bez pomocy serwisu producenta. Gwarantujemy pełny, szybki serwis techniczny i bezpłatną pomoc przy wszelkich problemach związanych z instalacją i obsługą. Oprogramowanie analizatora jest stale rozwijane. Nowe wersje programu umieszczane są na tej stronie i udostępniane użytkownikom analizatora nieodpłatnie. Na stronie „Do pobrania” można również pobrać wersję demonstracyjną programu zawierającą symulację pracy analizatora.